Ο Χωρέτες του Φίλωνα Κτενίδη

Ο συγγραφέας αναφέρεται στην εποχή του 1924, όπου οι Πόντιοι πρόσφυγες μετά την Μικρασιατική καταστροφή του 1922, εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Μακεδονία.
Το κράτος και ο γηγενής πληθυσμός προσπαθεί να βοηθήσει όσο μπορεί τους δυστυχισμένους αλλά υπερήφανους Πόντιους πρόσφυγες.

Διαβάστε περισσότερα