Τραπεζούντα η τελευταία Ελληνική αυτοκρατορία της Βυζαντινής εποχής 1204-1461

ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ

Η τελευταία Ελληνική αυτοκρατορία της Βυζαντινής εποχή

Αφού δυστυχώς η τελευταία έκδοση της "Μεσαιωνικής Ιστορίας του Καίμπριτζ" τομ. IV, Μέρος Ι (επιμέλεια J.M. Hussey), αφιερώνει πολύ λίγο χώρο στη συζήτηση για την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, το έργο Τραπεζούντα: Η Τελευταία Ελληνική Αυτοκρατορία του William Miller, πρέπει να θεωρείται ακόμη ως το μόνο καθιερωμένο έργο στην Αγγλική για το θέμα αυτό.

Είναι μια μικρή και φαινομενικά σύντομη δόκιμη έκθεση της Αυτοκρατορίας αυτής και παρουσιάζει μία λεπτομερή και χρήσιμη βιβλιογραφία τουλάχιστο μέχρι το 1926.

Τραπεζούντα

“Μέλας”, “ευρύς”, “απείριτος”, “ιχθυόεις”, “απείρων” και “ατρύγετος” χαρακτηρίζεται ο πόντος από τον Όμηρο. Σ’ αυτόν, όπως και στους άλλους ποιητές της Αρχαιότητας, η λέξη σημαίνει την πλατιά θάλασσα, ενώ σπανιότερα, και κατά κανόνα από τους πεζογράφους, χρησιμοποιείται για να δηλωθούν συγκεκριμένα πελάγη. Διαβάστε περισσότερα