Από Πάν΄ Και Κά [στίχοι & video clip]

Έχ’ κ’ έρται ο Γιακούπ’-αγάς, Ελένε μ’, τέρεν την ’τοιμασέα σ’, ωφ ωφ,
την πόρτα σ’ άφ’ς ακράνοιχτον, Ελένε μ’, θα μπαίνω ’ς ση φωλέα σ’, ωφ ωφ.
Διαβάστε περισσότερα

Στίχοι: Τα μαειρεϊάτα

Το Χαβίτς το ποίσιμον

Παιδία, ας λέγω σας το χαβίτς πώς εφτάμε. Tο χαβίτς το ποίσιμον εθέλει ολίγον τσουπαδένια αλεύρεα, παρχαρί τυρί, παρχαρί βούτερο, άλας και νερό. ‘Σ σο τηγάν’ να βάλουμε το βούτερο, ως λύεται και ως να κοκκινίζ’, να περμένουμε. Ύστερα να εβάλουμ’ τσουπαδένια τα αλεύρεα και να καβουρεύουμ’ ατά. Αν εγροικούμε, εκαβουρευτανε τα αλεύρεα, ατότε, να γομώνουμ’ το νερό ‘ς σο τηγάν’ και ως να εβραζ’, με το χουλιάρ να ταράζουμε ατό. Όντα ‘γροικούμ’ έβρασε, ετότε πα το τυρί να τσερίζουμ’ και απ’έναν ένα, να σύρουμ’ απές ‘ς σο τηγάν’. Και απεκεί, ολίγον αν περμένουμεν, εψέθεν. Τώρα ας εβγάλουμ ας σο τηγάν’, βάλουμ’ ατό ‘ς σ’ ένα σκεύος.
Ελάτε παιδία, μή κρύειν. Αϊτέστε! Ας πάμε τρώγουμε.
Διαβάστε περισσότερα