Ποντιακός σύλλογος Εύξεινος Πόντος Στοκχόλμης

Δελτίο τύπου

Το κογκρέσο του Σουηδικού Σοσιαλδημοκρατικού Kόμματος αναγνώρισε την Γενοκτονία των Χριστιανών στην Οθωμανική Τουρκία

Την Τρίτη στις 27 Οκτωβρίου 2009 ο σύλλογος μας, μαζί με τις ομοσπονδίες των Αρμενίων και των Ασσυρίων στην Σουηδία, στείλαμε ένα ανοιχτό γράμμα στην διοίκηση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Σουηδίας και στο κογκρέσο τους για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Χριστιανών μειονοτήτων στην Οθωμανική Τουρκία. Η υπόθεση συζητήθηκε στο κογκρέσο με την μορφή της επίσημης πρότασης J28 όπου οι Σοσιαλδημοκράτες θα ενεργήσουν για την αναγνώριση της Γενοκτονίας από την Σουηδία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ενωμένα Έθνη.

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε σήμερα ότι την Παρασκευή στις 30 Οκτωβρίου, το κογκρέσο των Σοσιαλδημοκρατών ενέκρινε την επίσημη πρόταση. Ο Εύξεινος Πόντος Στοκχόλμης συγχαίρει και χειροκροτεί την απόφαση των σοσιαλδημοκρατών για μία Σουηδική και διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας. Πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή θα δυναμώσει τα βήματα του Τουρκικού κράτους προς την δημοκρατία και την συνέχιση της έρευνας γύρο από την Γενοκτονία.

Ο Εύξεινος Πόντος Στοκχόλμης πιστεύει ότι αυτή η ιστορική απόφαση είναι το πρώτο αληθινό βήμα που έχει κάνει η Σουηδική πολιτική για το θέμα της Γενοκτονίας και περιμένουμε με μεγάλη αισιοδοξία τις διεργασίες που θα ακολουθήσουν στο Σουηδικό Κοινοβούλιο.

Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι ήρθε η ώρα να εγκριθούν και να περάσουν οι υπάρχουσες προτάσεις και από την Σουηδική Βουλή.

Για το διοικητικό συμβούλιο,

Κωνσταντίνος Φραγγίδης
Πρόεδρος

The Swedish Social Democratic Party’s has recognized the Genocide of the Christian minorities in Ottoman Turkey

Tuesday October 27, 2009 our association, together with the Armenian and Assyrian Federations in Sweden, sent on open letter to the Swedish Social Democratic Party’s management and its annual party congress to recognize the Genocide of the Christian minorities in Ottoman Turkey. The motion J28 was debated and voted in the congress which resulted to a resolution where the Party will work for the recognition in Sweden, the EU and the UN of the Genocide.

It is with great joy that we announce today that on Friday October 30th, the Social Democratic Party’s congress passed the motion. Evxinos Pontos Stockholm congratulates and applauses the social democrats decision for a Swedish and international recognition of the Genocide. We believe that this decision will strengthen Turkey’s long road for democratization and the ongoing research about the Genocide.

Evxinos Pontos Stockholm regards that this historic decision is the first true step that Swedish politic has taken in the Genocide issue and we look forward to see how this work will continue in the Swedish Parliament. We believe and hope that the moment has come for the existing motions about the recognition of the Genocide to be approved by the Parliament.

On behalf of the board,

Konstantinos Fraggidis
President

Socialdemokraternas kongress har erkänt folkmordet på de kristna minoriteterna i ottomanska Turkiet

Tisdagen den 27 oktober 2009 skickade vår förening, tillsammans med Assyriska och Armeniska Riksförbunden i Sverige, ett öppet brev till den socialdemokratiska ledningen och dess partikongress om erkännandet av folkmordet på de kristna minoriteterna i ottomanska Turkiet. Ärendet togs upp i kongressen i form av motionen J28 att Socialdemokraterna ska verka för att folkmordet ska erkännas av Sverige, EU och FN.

Det är med stor glädje som vi meddelar idag att fredagen den 30 oktober biföll Socialdemokraternas kongress motionen. Evxinos Pontos Stockholm gratulerar och applåderar socialdemokraternas beslut för ett svenskt och internationellt erkännande av folkmordet. Vi tror att detta beslut kommer att stärka den turkiska statens demokratisering och den pågående forskningen om folkmordet.

Evxinos Pontos Stockholm anser att detta historiska beslut är det första riktiga steget som svensk politik tar i folkmordsfrågan och vi ser fram emot att se hur det arbetet kommer att fortsätta i svenska riksdagen. Vi tror och hoppas att stunden är kommen för att de existerande motionerna om erkännandet av folkmordet ska bifallas även i riksdagen.

Å styrelsens vägnar,

Konstantinos Fraggidis
Ordförande

ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ" ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
PONTIAN ASSOCIATION EVXINOS PONTOS STOCKHOLM
Box 5064
SE-163 05 Spånga
Sweden
Tel. +46704856594
Fax +4687610336
www.evxinospontos.com
info@evxinospontos.com
(http://epontos.blogspot.com/)

Ο Ποντιακός Ελληνισμός επανέρχεται στο παγκόσμιο προσκήνιο

Ο Ποντιακός Ελληνισμός επανέρχεται στο παγκόσμιο προσκήνιο

Μέρος της ομιλίας στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Λέσχη Ποντίων Ν. Καβάλας, για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Καβάλα 19 Μαΐου 2008

Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι ένα ζήτημα το οποίο παρέμεινε στο περιθώριο για πολλά χρόνια. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα και η διεθνής του προέκταση αναφέρεται στην υποχρέωση όλων των θεσμών της διεθνούς κοινότητας, στα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς, να αναγνωρίσουν το αδίκημα της γενοκτονίας που διαπράχθηκε εις βάρος των Ελλήνων του Πόντου και να αποκαταστήσουν με αυτόν τον τρόπο, την τεράστια ηθική βλάβη που υπέστησαν. Επίσης η γενοκτονία αποτελεί σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου ένα έγκλημα που στόχευε στην καταστροφή της ελληνικής παρουσίας σε όλα τα εδάφη υπό τουρκική διοίκηση. Το διεθνές έγκλημα της γενοκτονίας ορίζει τις υποχρεώσεις όχι μόνο στο κράτος που διέπραξε τη γενοκτονία αλλά σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, α) να μην αναγνωρίσει ως νόμιμη μία κατάσταση που δημιουργείται από ένα διεθνές έγκλημα β) να μη βοηθήσει τον εκτελεστή ενός διεθνούς εγκλήματος να διατηρήσει την παράνομη κατάσταση και γ) να βοηθήσει άλλα κράτη στην εφαρμογή των υποχρεώσεων που αναφέρθηκαν. Επιβάλλει δηλαδή στη διεθνή κοινότητα μία υποχρέωση να μην αναγνωρίσει μία παράνομη κατάσταση ως αποτέλεσμα μίας γενοκτονίας.

Η προοπτική οικοδόμησης μίας νέας Ευρώπης και ενός νέου ειρηνικού πλανήτη που θα είναι περισσότερο δημοκρατικός και αληθινός, κρίνεται σήμερα στη δημιουργία ενός περισσότερου ελευθέρου, δίκαιου, ισότιμου, αρμονικού κόσμου. Αυτή η Ευρώπη αλλά και ο πλανήτης ολόκληρος που προσδοκούμε να οικοδομήσουμε δεν μπορούν να παρουσιάζονται αδιάφοροι, υποκριτικοί, ως προς τον ίδιο τον εαυτό τους και την ιστορία.

Ένας οικουμενικός αγώνας αναζήτησης και ανάδειξης της αλήθειας θα βρει πολλούς λαούς σύμφωνους. Tα εγκλήματα για να μην επαναληφθούν πρέπει να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι, και οι λόγοι που τους οδήγησαν σ’ αυτές τις πράξεις. Nα αναζητηθεί η αλήθεια, και να παρουσιαστεί στην παγκόσμια κοινή γνώμη, που ξέρει να δικάζει και να καταδικάζει χωρίς ιδιοτέλειες. Σήμερα που άλλοι λαοί υφίστανται από ρατσιστικά κράτη νέες γενοκτονίες πρέπει να γίνει το πρώτο βήμα για την αναγνώριση του εγκλήματος της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Από την άλλη το σύγχρονο τουρκικό κράτος οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, χωρίς να κάνει προπαγάνδα και να προφασίζεται για την απαλλαγή του από την κατηγορία καμία ασυνέχεια ως κράτος. Αυτό γιατί το κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ του οποίου αποτελεί δημιούργημα, όσο και οι Νεότουρκοι είναι ένοχα για το αδίκημα της γενοκτονίας.

Κάθε λαός και ιδιαίτερα οι Έλληνες οι οποίοι έχουν χάσει χιλιάδες συμπατριώτες τους, έχουν το δικαίωμα στην παραγωγική μνήμη, έχουν το δικαίωμα να απαιτούν με επιμονή την επίσημη αναγνώριση από τις αρχές των εγκλημάτων και αδικιών που διαπράχτηκαν σε βάρος του. Όσο μεγαλύτερη είναι η αδικία, όσο περισσότερο χρονικό διάστημα αποκρύφτηκαν τα γεγονότα, τόσο πιο έντονη είναι η επιθυμία για μια τέτοια αναγνώριση. Αναγνώριση η οποία είναι ένας ουσιαστικός τρόπος πάλης ενάντια στη μάστιγα της γενοκτονίας, αναγνώριση που αποτελεί μία επιβεβαίωση του δικαιώματος ενός λαού να γίνει σεβαστή η ύπαρξή του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την ιστορία.

Ο Φάνης Μαλκίδης είναι συγγραφέας του βιβλίου «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ιστορία, πολιτική και αναγνώριση» (εκδόσεις Γόρδιος Αθήνα τηλ. 2108252279), βιβλίο το οποίο προλογίζει ο Τούρκος καθηγητής και συγγραφέας βιβλίων για τη γενοκτονία των Αρμενίων Τανέρ Ακσάμ.

Φάνης Μαλκίδης

Ποντιακός πουρμάς

Ονομασία: Ποντιακός πουρμάς ( γλυκό του γάμου )
Συστατικά: 800 γραμμάρια αλεύρι, 350 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 1 πρέζα αλάτι.

Εκτέλεση: Ζυμώνουμε με ζεστό νερό το αλεύρι και φτιάχνουμε ζύμη που χωρίζουμε σε κομμάτια για να ανοίξουμε φύλλο, όσο πιο λεπτό μπορούμε. Βουτυρώνουμε το ταψί και παίρνουμε ένα-ένα φύλλο, το αλείφουμε με βούτυρο και το πασπαλίζουμε με ζάχαρη. Τυλίγουμε το φύλλο ρολό και το βάζουμε στο βουτυρωμένο ταψί. Συνεχίζουμε βάζοντας το ένα ρολό δίπλα στο άλλο μέχρι να κλείσει το ταψί. Αλείφουμε την επιφάνεια με βούτυρο και ψήνουμε στους 180 βαθμούς να ξεροψηθεί ο πουρμάς. Κόβουμε κομμάτια και σερβίρουμε