Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Κέρκυρας

Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Κέρκυρας συμμετείχε στην Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση που διοργάνωσε το πολιτιστικό κέντρο Κέρκυρας «Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011 στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας , συμμετείχαν πολιτιστικοί σύλλογοι και χορωδίες .

Διαβάστε περισσότερα

Ποντιακός σύλλογος Εύξεινος Πόντος Στοκχόλμης

Δελτίο τύπου

Το κογκρέσο του Σουηδικού Σοσιαλδημοκρατικού Kόμματος αναγνώρισε την Γενοκτονία των Χριστιανών στην Οθωμανική Τουρκία

Την Τρίτη στις 27 Οκτωβρίου 2009 ο σύλλογος μας, μαζί με τις ομοσπονδίες των Αρμενίων και των Ασσυρίων στην Σουηδία, στείλαμε ένα ανοιχτό γράμμα στην διοίκηση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Σουηδίας και στο κογκρέσο τους για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Χριστιανών μειονοτήτων στην Οθωμανική Τουρκία. Η υπόθεση συζητήθηκε στο κογκρέσο με την μορφή της επίσημης πρότασης J28 όπου οι Σοσιαλδημοκράτες θα ενεργήσουν για την αναγνώριση της Γενοκτονίας από την Σουηδία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ενωμένα Έθνη.

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε σήμερα ότι την Παρασκευή στις 30 Οκτωβρίου, το κογκρέσο των Σοσιαλδημοκρατών ενέκρινε την επίσημη πρόταση. Ο Εύξεινος Πόντος Στοκχόλμης συγχαίρει και χειροκροτεί την απόφαση των σοσιαλδημοκρατών για μία Σουηδική και διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας. Πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή θα δυναμώσει τα βήματα του Τουρκικού κράτους προς την δημοκρατία και την συνέχιση της έρευνας γύρο από την Γενοκτονία.

Ο Εύξεινος Πόντος Στοκχόλμης πιστεύει ότι αυτή η ιστορική απόφαση είναι το πρώτο αληθινό βήμα που έχει κάνει η Σουηδική πολιτική για το θέμα της Γενοκτονίας και περιμένουμε με μεγάλη αισιοδοξία τις διεργασίες που θα ακολουθήσουν στο Σουηδικό Κοινοβούλιο.

Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι ήρθε η ώρα να εγκριθούν και να περάσουν οι υπάρχουσες προτάσεις και από την Σουηδική Βουλή.

Για το διοικητικό συμβούλιο,

Κωνσταντίνος Φραγγίδης
Πρόεδρος

The Swedish Social Democratic Party’s has recognized the Genocide of the Christian minorities in Ottoman Turkey

Tuesday October 27, 2009 our association, together with the Armenian and Assyrian Federations in Sweden, sent on open letter to the Swedish Social Democratic Party’s management and its annual party congress to recognize the Genocide of the Christian minorities in Ottoman Turkey. The motion J28 was debated and voted in the congress which resulted to a resolution where the Party will work for the recognition in Sweden, the EU and the UN of the Genocide.

It is with great joy that we announce today that on Friday October 30th, the Social Democratic Party’s congress passed the motion. Evxinos Pontos Stockholm congratulates and applauses the social democrats decision for a Swedish and international recognition of the Genocide. We believe that this decision will strengthen Turkey’s long road for democratization and the ongoing research about the Genocide.

Evxinos Pontos Stockholm regards that this historic decision is the first true step that Swedish politic has taken in the Genocide issue and we look forward to see how this work will continue in the Swedish Parliament. We believe and hope that the moment has come for the existing motions about the recognition of the Genocide to be approved by the Parliament.

On behalf of the board,

Konstantinos Fraggidis
President

Socialdemokraternas kongress har erkänt folkmordet på de kristna minoriteterna i ottomanska Turkiet

Tisdagen den 27 oktober 2009 skickade vår förening, tillsammans med Assyriska och Armeniska Riksförbunden i Sverige, ett öppet brev till den socialdemokratiska ledningen och dess partikongress om erkännandet av folkmordet på de kristna minoriteterna i ottomanska Turkiet. Ärendet togs upp i kongressen i form av motionen J28 att Socialdemokraterna ska verka för att folkmordet ska erkännas av Sverige, EU och FN.

Det är med stor glädje som vi meddelar idag att fredagen den 30 oktober biföll Socialdemokraternas kongress motionen. Evxinos Pontos Stockholm gratulerar och applåderar socialdemokraternas beslut för ett svenskt och internationellt erkännande av folkmordet. Vi tror att detta beslut kommer att stärka den turkiska statens demokratisering och den pågående forskningen om folkmordet.

Evxinos Pontos Stockholm anser att detta historiska beslut är det första riktiga steget som svensk politik tar i folkmordsfrågan och vi ser fram emot att se hur det arbetet kommer att fortsätta i svenska riksdagen. Vi tror och hoppas att stunden är kommen för att de existerande motionerna om erkännandet av folkmordet ska bifallas även i riksdagen.

Å styrelsens vägnar,

Konstantinos Fraggidis
Ordförande

ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ" ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
PONTIAN ASSOCIATION EVXINOS PONTOS STOCKHOLM
Box 5064
SE-163 05 Spånga
Sweden
Tel. +46704856594
Fax +4687610336
www.evxinospontos.com
info@evxinospontos.com
(http://epontos.blogspot.com/)

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο «π. Πρόεδρος» και …η ολοκλήρωση της Γενοκτονίας!!!

Σε άρθρο του ο κ. Ιωάννης Μιχαηλίδης που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 21/5/09 στον τοπικό τύπο, το οποίο μάλιστα υπογράφει –όπως άλλωστε συνηθίζει- ως «π. Πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας», αναπτύσσει μία άκρως επικίνδυνη επιχειρηματολογία, προκειμένου να πείσει για την αναγκαιότητα διάλυσης των Ποντιακών Ομοσπονδιών, αφήνοντας το σύνολο των Ποντιακών σωματείων «ακέφαλα», δίχως εκπροσώπηση απέναντι στην Πολιτεία και στο εξωτερικό της Χώρας. Ζητά δηλαδή την κατάργηση της ΠΟΠΣ, η οποία βέβαια ήδη έχει αποδυναμωθεί από το σύνολο σχεδόν των ιστορικών Ποντιακών Σωματείων, και της Π.Ο.Ε. που διαρκώς γιγαντώνεται, εκπροσωπώντας και εκφράζοντας επάξια περισσότερα από 365 Ποντιακά Σωματεία. Προτείνει λοιπόν τη διάλυση των Ποντιακών Ομοσπονδιών στην Ελλάδα, με την άρση κάθε αρωγής και οικονομικής στήριξης από την Πολιτεία, και τη δημιουργία μίας νέας Πανπροσφυγικής Συνομοσπονδίας, τη ίδια στιγμή που έχουν δημιουργηθεί σε ολόκληρο των κόσμο, όπου βρίσκονται Πόντιοι, Ποντιακές Ομοσπονδίες με έντονη δράση (π.χ. Παμποντιακή Ομοσπονδία Αμερικής-Καναδά, Γερμανίας, Αυστραλίας κλπ.). Διαβάστε περισσότερα