Ίνας τζοπάνος

Ίνας τζοπάνος εβόσκιζεν τα πρόγατα τ’ σ’ έναν ρασίν απάν.
Έναν ημέραν τερεί η θάλασσα ήσυχον, άμον γυαλίν, εχαβασλαεύτεν, επούλτσεν τα πρόγατα τ’, εγόρασεν χουρμάδες εσέγκεν άτα σ’ έναν καράβ’ και επήγεν ταξίδ’.
Σόν δρόμον εγέντον τρανόν φουρτούναν.Το καράβ’ εκλώστεν τ’ απάν αφκτά και τα χουρμάδας ούλα εκσύγαν σήν θάλασσαν, και ο τζοπάνον τσάτσαλος και περισάντς έρθεν σό χωρίον άτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας

Ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας εξέβαν ασο καφενείο μεθυσμένοι κι ελέπνε έναν κοσάραν. Λέει ο Γιωρίκας:

– Κωστίκα ελέπς ατό την πάπιαν;

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανθή ασ’ σην Κιρισχανάν

Η Αποστολίνα η Ανθή ασ’ σην Κιρισχανάν έναν ημέραν φορτωμέντσα το καλαθόπον ατ’ς επήεν σην Τραπεζούνταν να πουλεί το γάλαν ατ’ς. Είχεν τρία τσουκάλα γάλαν, τέσσερα ξύγαλαν και έναν κοβλάκ’ βούτερον. Άμον το επούλτσεν τα γάλ’τ’ ατ’ς, επήγεν ίσα ‘ς σο Σοάν-Παζαρίν αφκά, να φέρ’ το βούτερον τον Βασίλ’ τον φουρουντζήν. Άμον το εσέβεν απέσ’ ‘ς σο φουρνίν, λέει τον Βασίλ’:

-Βασίλ’ ρίζα μ’, έφερα σε έναν κοβλάκ’ βούτερον, άμαν ντο βούτερον! Τα περνιλία θα σκουτουλίζ’νε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Παρέσα τη Στάθιονος

Η Παρέσα τη Στάθιονος είχεν έναν χτήνον , που έρθεν
σα βούδα. Επήεν σον Πάντζιον τη Παναΐλας να φέρ’
το γαρκόν ατ να εφτάει τη δουλείαν σο χτήνον ατς.
Ο Πάντζιον είπεν ατεν: «Θεία Παρέσα ’κ’ έχω άλλο
γαρκόν. Έσπαξ’ ατο». Κι εμείς ατώρα ντο θα εφτάμε,
ντο θα ίνεται με το χτήνον ᾽εμουν», είπεν η Παρέσα.
«Ατώρα την δουλείαν εφτάει ατο ο γιατρόν (ειδικός
σπερματεγχύτης)». «Και που θα ευρήκ’ ατον», ερώτε-
σεν η Παρέσα. Έρται σην πλατείαν τη χωρί κάθαν Τρίτ’,
Πέφ’τ’ και Σάββαν.

Διαβάστε περισσότερα