Ο Μωυσιάδης ασή Πάλογλη

Ο Γοργότς ο Μωυσιάδης ασή Πάλογλη τη Γαρσή, τσιπ πολλά εφτωχός έτον.
Όλεν η περιουσίατ έναν χωραφόπον έτονε. Κι κανήτον η εφτωσίατ’είσεν σο κιφαλόπονατ και εφτά ψήα (εφτά ψυχές).
Όσα φοράς επένεν να ελέπ το χωράφνατ π’έτον κοκκίν σπαρμένον έτον βοσκημένον και τσουγναεμένον(τσαπατημένο). Ατόσον πολλά ο ζαβάλής ο Γοργόρτς ερεθήεν (ερεθίστηκε). Έκατσεν και έγραψεν σ ́έναν σανίδ απάν «θα γαμώατον ήντιναν πιάνω απές σο χωράφιμ να βοσκίζ’ατό».

Διαβάστε περισσότερα

Σ’ έναν χωρίον

Σ’ έναν χωρίον τη έρθεν ένας
Τουρκομερέτες νοικοκύρτς με τα τρία αγουρόπατ’ .

Άρ οι χωρέτ ‘πιρτια (αμέσως) εβοήθεσανα τον να στέκ ‘ σα
ποδάρε τ΄. Άμα πολλά καιρός κ’ επήεν ο άχαρον ο γέρων επέθανεν
και εφέκεν πεντάρφανα τα τρία αγουρόπα τ’ ορφανά.

Διαβάστε περισσότερα

Είνας γαρή

Είνας γαρή λέει΄ς σον άντραν ατς:
-απαδά και πέραν θα εφτάς γαρής δουλείας κ’ εγώ θα εφτάγω αγουρί δουλείας. Το μεσημέρ’ οντες έφαγαν, λέει ‘ς σόν άντραν ατς:
-Θα σκων’ς το τραπέζ’ και θα πλυντ’ς τα πιάτα, τ’ αλλ’ την ημέραν θα σπογγίεις τ’ οσπίτ’.

Ύστερον απ’ έναν εβδομάδαν λε’ ατέν ο άντρας ατς:
-Θα πάμε ‘ς σό χωράφ’ οσήμερον.
Θα πάγνε με το κάρο, θ’ εχνε έναν άλογον και έναν μουλάρ’. Η γαρή επήρεν το άλογον και έζεψεν ‘ατο. Ο άγουρον επήρεν το μουλάρ’ και επήαν ‘ςσό χωράφ’. σό κιντίν απάν εκλώσταν, η γαρή εγληγόρεσεν και επήεν έλυσεν το μουλάρ’ . Ατό το μουλάρ’ ‘ετον πολλά ζαντόν.
Η γαρή, δίχως να εξέρ’, εστάθεν οπίς ατ’ και ατό εδέκεν ατέν έναν λάχταν ‘ςσό κιφάλ’ κ’ εσκότωσεν ατεν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γιωρίκας στην Αμερική

Ο Γιωρίκας δούλεψε πολλά χρόνια στην Αμερική, έκανε πολλά λεφτά αλλά κάποια στιγμή αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα.
Πάει λοιπόν και βγάζει εισιτήριο να φύγει με το αεροπλάνο των 7 και 10΄. Εκεί στο αεροδρόμιο υπήρχε ένα κομπιούτερ που του έριχνες ένα δολάριο και σου έλεγε ποιος είσαι.

Ρίχνει ο Γιωρίκας το δολάριο και του λέει το κομπιούτερ: «Eίσαι ο Γιωρίκας, δούλεψες πολλά χρόνια στην Αμερική, έκανες πολλά λεφτά και φεύγεις για την Ελλάδα με το αεροπλάνο των 7 και 10΄».
Ξαφνιάστηκε ο Γιωρίκας, βγαίνει από το αεροδρόμιο, πάει φοράει γυναικεία ρούχα και ξαναγυρίζει. “Σιγά το παλιομηχάνημα να μην με γνωρίσει με τα γυναικεία ρούχα”, σκέφτεται.

Διαβάστε περισσότερα