Λογοτεχνικό αναλόγιο «Με την πένα του συγγραφέα… Αναστορώ τα παλαιά»

Ένα λογοτεχνικό αναλόγιο, «θύμηση ευλαβική», μία επαναπροσέγγιση της ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου, με αποσπάσματα από λογοτεχνικά έργα, που ανασυνθέτουν την τοπογραφία, την οικονομική, κοινωνική, θρησκευτική και πνευματική ζωή των ανθρώπων εκεί, από τα μέσα του 19ου αι. μέχρι τον ξεριζωμό και παράλληλα ένα χρονικό -σε λογοτεχνική απόδοση- των πιο σημαντικών ιστορικών και πολιτικών γεγονότων που οδήγησαν στη γενοκτονία. Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό αναλόγιο «Με την πένα του συγγραφέα… Αναστορώ τα παλαιά»


Ένα λογοτεχνικό αναλόγιο, «θύμηση ευλαβική», μία επαναπροσέγγιση της ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου, με αποσπάσματα από λογοτεχνικά έργα, που ανασυνθέτουν την τοπογραφία, την οικονομική, κοινωνική, θρησκευτική και πνευματική ζωή των ανθρώπων εκεί, από τα μέσα του 19ου αι. μέχρι τον ξεριζωμό και παράλληλα ένα χρονικό -σε λογοτεχνική απόδοση- των πιο σημαντικών ιστορικών και πολιτικών γεγονότων που οδήγησαν στη γενοκτονία. Διαβάστε περισσότερα