Θρησκεία και Γλώσσα: Παράγοντες συνεκτικότητας του Ποντιακού Ελληνισμού κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας

epm-thriskia-glossa

Εκδήλωση με θέμα : “Θρησκεία και Γλώσσα – Παράγοντες συνεκτικότητας του Ποντιακού Ελληνισμού κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας”

Διαβάστε περισσότερα

Διωγμοὶ χριστιανών υπηκόων της Οθωμανικης Αυτοκρατορίας (1912-1918)

τοῦ Γιώργου Λεκάκη
Συγγραφέως – Λαογράφου

Tὴν περίοδο 1876-1916 ἔγινε μία μεγάλη καὶ ὠργανωμένη μετακίνηση   μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν ἀπὸ τὰ Βαλκάνια καὶ τὸν Καύκασο πρὸς τὴν   Ἀνατολή. Ἔτσι ἀλλοιώθηκε ἡ πληθυσμιακὴ σύνθεση περιοχῶν, ποὺ   ἡ συντριπτική τους πλειοψηφία ἦταν χριστιανικοῦ θρησκεύματος. Διαβάστε περισσότερα