Εν πορεία προς την Σινώπην

Εν πορεία προς την Σινώπην

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Ο Μιθριδάτης, ένδοξος και κραταιός,
μεγάλων πόλεων ο κύριος,
κάτοχος ισχυρών στρατών και στόλων,
πηγαίνοντας προς την Σινώπην πέρασε από δρόμον
εξοχικόν, πολύ απόκεντρον
όπου ένας μάντις είχε κατοικίαν.

Διαβάστε περισσότερα