Ο ζουρνάς

Ο ζουρνάς είναι όργανο τύπου όμποε,δηλαδή με διπλό γλωσσίδι,στο οποίο οφείλει τον οξύ, διαπεραστικό του ήχο. Στην ίδια οικογένεια ανήκε και ο αυλός , το κατ’εξοχήν πνευστό της αρχαίας ελληνικής μουσικής.

Διαβάστε περισσότερα