Ανέκδοτο η Παρέσα και το χτήνον

Η Παρέσα τη Στάθιονος είχεν έναν χτήνον , που έρθενσα βούδα.

Επήεν σον Πάντζιον τη Παναΐλας να φέρ’το γαρκόν ατ να εφτάει τη δουλείαν σο χτήνον ατς.

Ο Πάντζιον είπεν ατεν: «Θεία Παρέσα ’κ’ έχω άλλο γαρκόν. Έσπαξ’ ατο». Διαβάστε περισσότερα