Πώς γίνεται ο σεισμόν

Έναν καιρόν ’ς ση Λαραχανήν τη Ματσούκας εγένετον σεισμός. Οι χωρέτ εχπαράγαν, έτρεξαν σον ποπάν κ’ ερώτεσαν ατον:
–    Πώς γίνεται αούτο το κακόν;

Λέει ατς κι ο Ποπαβράμς:
–    Ευλογημέν’! ατόσον μικρόν πράμαν πα κ’ εξέρετεν;  Ο κόσμον στέκ απάν ’ς σο κέρατον εινός τζαμεσί. Όνταν νεγκάσκεται το ζαβαλίν το χαϊβάν, γάλα- γάλα αλλάζ’ κέρατον. Αρ’ σ’ άλλαγμα απάν λαΐσκεται η γη. Σ’ ατό τον λόγον απάν, ο Γιάννες ο Σκορδέλτς ερχίνεσεν να ταπουρίγεται, να κλαίει και να σύρ’ τα γένεια τ’ …
Διαβάστε περισσότερα