Πιλοτικό πρόγραμμα εκμάθησης της Ποντιακής διαλέκτου σε σχολεία

Ξεκίνησε στις Σέρρες η πιλοτική φάση υλοποίησης του φιλόδοξου εκπαιδευτικού προγράμματος – διαγωνισμού “Ποντιακός Ελληνισμός”, που απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων στην Ελλάδα και την Ομογένεια. Διαβάστε περισσότερα

Όλο το πρόγραμμα της εκδήλωσης “Παμποντιακόν Πανοΰρ 2016, τη Θωμά ‘ς σα Σούρμενα”

pontioi_sourmenaΣε μορφή pdf  όλο το πρόγραμμα της εκδήλωσης “Παμποντιακόν Πανοΰρ 2016, τη Θωμά ‘ς σα Σούρμενα” Διαβάστε περισσότερα