Ανέκδοτο η Παρέσα και το χτήνον

Η Παρέσα τη Στάθιονος είχεν έναν χτήνον , που έρθενσα βούδα.

Επήεν σον Πάντζιον τη Παναΐλας να φέρ’το γαρκόν ατ να εφτάει τη δουλείαν σο χτήνον ατς.

Ο Πάντζιον είπεν ατεν: «Θεία Παρέσα ’κ’ έχω άλλο γαρκόν. Έσπαξ’ ατο». Διαβάστε περισσότερα

Η Παρέσα τη Στάθιονος

Η Παρέσα τη Στάθιονος είχεν έναν χτήνον , που έρθεν
σα βούδα. Επήεν σον Πάντζιον τη Παναΐλας να φέρ’
το γαρκόν ατ να εφτάει τη δουλείαν σο χτήνον ατς.
Ο Πάντζιον είπεν ατεν: «Θεία Παρέσα ’κ’ έχω άλλο
γαρκόν. Έσπαξ’ ατο». Κι εμείς ατώρα ντο θα εφτάμε,
ντο θα ίνεται με το χτήνον ᾽εμουν», είπεν η Παρέσα.
«Ατώρα την δουλείαν εφτάει ατο ο γιατρόν (ειδικός
σπερματεγχύτης)». «Και που θα ευρήκ’ ατον», ερώτε-
σεν η Παρέσα. Έρται σην πλατείαν τη χωρί κάθαν Τρίτ’,
Πέφ’τ’ και Σάββαν.

Διαβάστε περισσότερα