Ανέκδοτο η Παρέσα και το χτήνον

Η Παρέσα τη Στάθιονος είχεν έναν χτήνον , που έρθενσα βούδα.

Επήεν σον Πάντζιον τη Παναΐλας να φέρ’το γαρκόν ατ να εφτάει τη δουλείαν σο χτήνον ατς.

Ο Πάντζιον είπεν ατεν: «Θεία Παρέσα ’κ’ έχω άλλο γαρκόν. Έσπαξ’ ατο». Διαβάστε περισσότερα

Η ζουρνά τη Πάντζιονος

Τα παλαιά τα χρόνια έτον ένας, που έπαιζεν καλόν ζουρνάν και ελεγάν ατον Πάντζο. Ο καημένον ο Πάντζον, αφού επέθανεν ύστερα από δυο-τρία χρόνα, έναν τσιράκν’ ατ επήεν σο χωριόν’ ατ να ορωτά για την ζουρνά ‘ατ. Έθέλ’ εν να μάθαν ‘αν εχ’ν ατο ακόμαν, μήπως επορεί και παίρ’ ατο
για τατόν. Ερώτεσεν πού καικά τ’ οσπίτ’ τη σχωρεμένονος και αφού εύρενα, επήεν εντώκεν την πόρταν, τ’οσπιτί.

Διαβάστε περισσότερα