Χάρτης Ματσούκας

Χάρτες της Ματσούκας …
από το βιβλίο του Στάθη Χ. Χριστοφορίδη – Σάρπογλη “μαύρα καιρούς και μαύρα ημέρας” – Αμιράντ’ – Αραπάντ’ ιστορικό αφήγημα στο ιδίωμα της Άνω Ματσούκας
από  το blog : http://terra-pontus.blogspot.gr/

Χάρτες επαρχίας Ματσούκας

Χάρτες της Ματσούκας …
από το βιβλίο του Στάθη Χ. Χριστοφορίδη – Σάρπογλη "μαύρα καιρούς και μαύρα ημέρας" – Αμιράντ’ – Αραπάντ’ ιστορικό αφήγημα στο ιδίωμα της Άνω Ματσούκας
από  το blog : http://terra-pontus.blogspot.gr/